Laboratuvar

Dardanel diyaliz merkezi ünlü Referans Klinik Laboratuvar ile birlikte çalışmaktadır. Referans Klinik Laboratuvar’ın hizmetleri hakkında bilgi için tıklayınız:  www.referanslab.com

Böbrek hastalığı tanısı için böbrek laboratuvarının sahip olduğu farklı bir idrar tahlili gereklidir. Bu tahlil iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada idrarda kan, iltihap hücreleri (lökosit), albümin, glukoz ve safra pigmenti gibi olağandışı bileşenleri bulunup bulunmadığı incelenir.

Hemositometrede dışa atılan eritrosit ve lökositlerin miktarı ölçülür. Çoğalan proteinüri nicel olarak belirlenir ve idrarda olağandışı albümin maddelerinin (paraprotein) bulunup bulunmadığı incelenerek hastanın kan hücreleri hastalığından (multiples Myelom) muzdarip olup olmadığı tespit edilir. Faz kontrast mikroskobunda, idrarda çoğalarak görülen kanın ürolojik hastalığa (örn. böbrek taşı) veya böbrek iltihabına (glomerüler hastalık – glomerülonefrit) bağlı olup olmadığı incelenir. Böbrek hastalığı tanısında büyük önem taşıyan idrar silendirlerinin (granüler silendir, eritrosit silendir, lökosit silendir, balmumu silendir) tesbiti destekleyicidir.